By

Helping Hands issue 63 in aid of Richmond Foundation

Helping hands 2014 issue 63.jpg slide show

‘Gheziez Qarrejja

F’isem il-Fondazzjoni Richmond nixtieq nirringrazzja lilkom kollha tad-donazzjoni ta €7000 li ngabret mill-edizzjoni numru 63 b’risq ir-Richmond Foundation. Il- flus ser jigu indirizzati lejn progetti varji li ghandha l-Fondazzjoni biex tkun tista ssostni s-servizzi tas-sahha mentali fil-Komunita`.  Nixtieq niehu wkoll l-opportunita’ biex nirrignrazzja lit-tim kollu tal-magazin Helping Hands tax-xoghol u dedikazzjoni taghhom biex jghinu bosta ghaqdiet lokali jirnexxu u jaghmlu success.

Anthony A. Guillaumier

Chairperson, Richmond Foundation’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *