Alcohol Use

Alcohol makes people less alert and impairs concentration and coordination. Some people use alcohol to reduce anxiety and in the short term, it can help with this. In small quantities, alcohol can cause people to relax and lower their inhibitions. However, alcohol use can produce a range of short-term and long-term problems. When a person is intoxicated, they are at risk of a number of problems and that isshort-term.

Physical injuries – people are more likely to engage in risky behaviour which can lead to injury or death.

Aggression and antisocial behaviour – people can become aggressive and are at much higher risk of committing crimes.

Sexual risk taking – the consequences of these behaviours can be unwanted sexual contact, unwanted pregnancy and sexually transmitted infections.

Suicide and self-injury – when a person is intoxicated, they are more likely to act on suicidal thoughts or injure themselves.

Long-term problems caused by alcohol use

With heavy and prolonged use, alcohol can cause physical, psychological and social problems and that is long-term.

Alcohol use disorders – people who regularly drink alcohol above the recommended levels.

Other substance use disorders – people who use alcohol are more likely to be introduced to other drugs.

Depression and anxiety – heavy alcohol use increases risk of depression and anxiety. If a person is feeling suicidal, they are more likely to attempt suicide when under the influence of alcohol.

Social problems – abuse of alcohol is associated with family conflict, dropping out of school, unemployment, social isolation and legal problems.

Physical health problems – in the long term, heavy use of alcohol can produce problems such as liver disease, brain damage, heart impairment, cancers, diabetes and much more.

If you or someone you know are experiencing any of these symptoms, speak to a mental health professional. Our professionals are available to help you 24/7.

L-Użu tal-Alkoħol

L-alkoħol jikkawża lin-nies biex ikunu inqas fuq tagħhom u jfixkel il-konċentrazzjoni kif ukoll il-koordinazzjoni. Xi nies jieħdu l-alkoħol biex inaqqsu l-ansjetà u fit-terminu l-qasir, dan jista’ jgħin. L-alkoħol fi kwantitajiet żgħar jgħin lin-nies biex jirrilassaw u jnaqqsu mill-istress. Jistgħu jħossuhom iktar kunfidenti u ta’ spiss iġibu ruħhom b’mod iktar estrovert. Madankollu, l-alkoħol jista’ jipproduċi firxa sħiħa ta’ problemi kemm fuq żmienqasir kif ukoll twil.

Problemi kkawżati mis-sakra bl-alkoħol fuq terminu qasir ta’ żmien – Meta persuna tisker, tkun f’riskju ta’ għadd ta’ problemi. Xi eżempji ta’ dawn jinsabu f’din il-lista:

Korrimenti fiżiċi – Nies fis-sakra għandhom ċans ikbar li jagħmlu xi ħaġa riskjuża li tista’ twassal għal korriment jew mewt. L-alkoħol jikkontribwixxi bil-kbir għall-inċidenti tat-traffiku. Barra minn hekk, bniedem fis-sakra jista’ jkollu koordinazzjoni ħażina, u kawża ta’ hekk jista’ jixxengel jew jaqa’, jew jitkellem b’mod mhux ċar. Tista’ anke twassal għal emerġenzi mediċi, bħar-rimettar kontinwu jew li jintilef minn sensih.

L-aggressjoni u mġiba antisoċjali – Nies fis-sakra jistgħu jsiru aggressivi u jinsabu f ’riskju ikbar li jinvolvu ruħom f’reat kriminali.

It-teħid ta’ riskji sesswali – eżempju n-nuqqas t’użu ta’ kondoms jew kontraċettivi, u ħafna abitudnijiet sesswali. Il-konsegwenzi ta’ din l-imġiba jistgħu jkunu l-kuntatt sesswali mhux mixtieq, it-tqala mhux mixtieqa, u infezzjonijiet trażmessi sesswalment.

Is-suwiċidju u self-harm Meta persuna tkun fis-sakra, hemm ċans ikbar li tieħu azzjoni fuq il-ħsibijiet suwiċidali tagħha jew li tweġġa’ lilha nfisha. L-alkoħol iżid dan ir-riskju b’ħafna modi: jamplifika l-burdati, jintensifika emozzjonijiet ta’ ansjetà, dipressjoni jew rabja, inaqqas l-inibizzjonijiet, u jfixkel l-użu ta’ strateġiji iktar effettivi biex wieħed ikampa.

Problemi kkawżati mill-alkoħol fuq żmien twil – Jekk wieħed jixrob ħafna alkoħol jew jixrob fuq tul ta’ żmien twil, dan jista’ jikkawża problemi fiżiċi, psikoloġiċi, u soċjali.

Diżordnijiet fl-użu tal-alkoħol – Nies li regolarment jieħdu l-alkoħol iktar mill-livelli rakkomandati speċjalment dawk li jibdew jixorbu l-alkoħol ta’ età żgħira, ikollhom riskju ikbar li jiżviluppaw diżordni fl-użu tal-alkoħol.

Diżordnijiet oħrajn fl-użu ta’ sustanzi – Nies li jieħdu l-alkoħol ikunu f ’riskju akbar li jibdew jieħdu drogi oħra.

Id-dipressjoni u l-ansjetà – Nies li jixorbu ħafna alkoħol huma f ’riskju ikbar li jaqgħu f ’dipressjoni jew li jkollhom l-ansjetà. Jekk persuna qed tħossha suwiċidali, ikun hemm probabbiltà ikbar li tipprova tneħħi ħajjitha b’idejha meta tkun taħt l-effett tal-alkoħol.

Problemi soċjali – L-użu ħażin tal-alkoħol huwa assoċjat ma’ konflitti fil-familja, li persuna titlaq mill-iskola, il-qgħad, l-iżolament soċjali, u problemi legali.

Problemi ta’ saħħa fiżika – F’tul ta’ żmien , l-użu eċċessiv ta’ alkoħol jista’ jwassal għal problemi bħal mard fil-fwied, ħsara fil-moħħ, problemi fil-qalb, tipi ta’ kanċer, dijabete u ħafnaoħrajn.

Jekk int jew xi ħadd li taf qed tesperjenzaw xi wħud minn dawn is-sintomi, kellem professjonist. Il-professjonisti tagħna qegħdin hawnhekk 24/7 biex jgħinuk.