Suicide

When one harms themselves with the intention of dying and as a result of these actions dies, a suicide has occurred. An attempted suicide is when a person harms themselves with the intention to die but does not complete their original intention.

A suicide attempt usually occurs when:

 • One wants to escape or lessen emotional pain
 • There are feelings of hopelessness and despair
 • There are feelings of worthlessness with the belief that others would be better off if one dies.

 

Among the reasons why a person decides to end their life are:

 • Mental health problems
 • Bad experiences with relationships
 • Physical illness
 • Physical or sexual abuse

 

If you are thinking about suicide, seek help immediately. Our professionals are available to help you 24/7.

After assisting someone who was at risk of suicide, it is important to seek support and help for yourself, since this can leave psychological effects on the person assisting.

Suwiċidju

Meta persuna tweġġa’ lilha nnifisha bl-intenzjoni li tneħħi ħajjitha b’idejha u tmut b’dawn l-azzjonijiet, ikun seħħ suwiċidju.  Jista jkun hemm attentat ta’ suwiċidju fejn persuna tweġġa’ lilha nnifishabl-intenzjoni li ttemm ħajjitha, iżda dan ma jirnexxix.

Persuna tagħmel attentat ta’ suwiċidju meta:

 • Tkun trid taħrab jew ittaffi l-uġieħ emozzjonali u l-ħsibijiet li tkun qed tħoss
 • Tħossha bla tama li s-sitwazzjoni li tinsab fiha tmur għall-aħjar
 • Ma tħossxli hija ta’ valur u temmen li n-nies ta’ madwarha ikunu aħjar mingħajrha

 

Fost ir-raġunijiet għaliex persuna tista’ tiddeċiedi li ttemm ħajjitha hemm:

 • Problemi ta’ saħħa mentali,
 • Esperjenzi koroh f’ relazzjonijietbejn il-koppji
 • Problemi ta’ mard fiżiku
 • U esperjenzi ta’ abbużż fiżiku u sesswali

 

Jekk qed taħseb biex tagħmel suwiċidju, fittex l-għajnuna immedjatament. Il-professjonisti tagħna qegħdin hawnhekk 24/7 biex jgħinuk.

 

Wara li tassisiti lil xi ħadd li kellu ħsieb ta’ suwiċidju, importanti li titlob sapport u assistenza sabiex tieħu ħsieb tiegħek innifsek għaliex tista tħalli effetti psikoloġiċi fuq dak li jkun.