Good Mental Health

We can look at mental health as a state in which an individual realises what their abilities are, and how one is able to cope with the stress ofeveryday life. Furthermore, we can describe mental healthas the ability to control one’s emotions and to have positive relationships with the surroundingpeople. Being mentally healthy helps one to function well in different aspects of life, including at work, with family and other social relationships.

Saħħa Mentali Tajba

Nistgħu inħarsu lejn is-saħħa mentali bħala stat fejn l-individwu jirrealizza x’inhuma l-abbiltajiet tiegħu, u kif wieħed ikun kapaċi jlaħħaq ma’ l-istress li toffri l-ħajja ta’ kuljum. Iktar minn hekk, nistgħu niddeskrivu s-saħħa mentali bħala l-abbilta’ li wieħed ikun kapaċi jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu, u li jkollu relazzjonijiet pożittivi ma’ ta’ madwaru. Li wieħed ikun b’saħħtu mentalment tgħin biex jiffunzjona sew f’aspetti differenti tal-ħajja, fosthom fuq il-post tax-xogħol, ma’ tal-familja, u relazzjonijiet soċjali oħrajn.