OCD

Obsessive-Compulsive Disorder often begins in adolescence and may be a lifelong illness. It is characterized by obsessive thoughts: recurrent thoughts, impulses and images that are experienced in an intrusive and inappropriate way. These in turn cause marked anxiety which the individual aims to chase away through compulsions. Compulsions or compulsive behaviours are repetitive behaviours or mental acts that the person feels driven to perform in order to reduce said anxiety. Common compulsions include washing, checking, repeating, ordering, counting, hoarding or touching things over and over.

If you or someone you know are experiencing any of these symptoms, speak to a mental health professional. Our professionals are available to help you 24/7.

OCD

Din il-marda tiġiminn emozzjonijiet ta’ ansjetà li hija kkaratterizzataminn ħsibijiet ossessivi: ħsibijiet rikorrenti, impulsi u immaġini intrużivi mhux mixtieqa mil-persuna (u li jikkawżaw ansjetà żejda). L-aktar ħsibijiet ossessivi komuni huma dwar il-biża’ tal-kontaminazzjoni, is-simetrija u l-preċiżjoni, is-sigurtà, l-impulsi sesswali, impulsi aggressivi, u preokkupazzjoni fuq ir-reliġjon.

Il-persuna imbagħadtaġixxi b’mod kompulsiv biex hija tneħħi din l-ansjetà li tkun ħakmitha. L-Imġiba kompulsiva hija att mentali li l-persuna tħoss li trid tagħmilhom, kawża ta’ ossessjoni biex tnaqqas l-ansjetà tagħha. Ġeneralment, dawn ikunu atti ripetittivi, l-aktar komuni jinkludu li persuna taħsel, tiċċekkja, tirrepeti, tordna, tgħodd, taħżen jew tmiss l-affarijiet b’mod ripetittiv. L-ewwel sintomi ta’ spiss jibdew minn żmien l-adolexxenza, u jistgħu jibqgħu jippersistu matul il-ħajja kollha tal-persuna.

Jekk int jew xi ħadd li taf qed tesperjenzaw xi wħud minn dawn is-sintomi, kellem professjonist. Il-professjonisti tagħna qegħdin hawnhekk 24/7 biex jgħinuk.