Personality Disorders

A personality disorder is a type of mental disorder in which an individual may have rigid and unhealthy patterns of thinking, functioning and behaving.It’s not clear exactly what causes personality disorders, but they’re thought to result from a combination of the genes a person inherits and early environmental influences – for example, a distressing childhood experience (such as abuse or neglect).

A person with a personality disorder has trouble perceiving and relating to situations and people. This may cause significant problems and limitations in daily functioning, namely relationships and work.The pattern of experience and behaviour begins by late adolescence or early adulthood, and causes distress or problems in functioning. Without treatment, the behaviour and experience is inflexible and usually long-lasting.

Although symptoms vary depending on the type of personality disorder, the pattern is seen in at least two of these areas:

  • Way of thinking about oneself and others
  • Way of responding emotionally
  • Way of relating to other people
  • Way of controlling one’s behaviour

If you or someone you know are experiencing any of these symptoms, speak to a mental health professional. Our professionals are available to help you 24/7.

Id-Diżordnijiet fil-Personalità

Meta persuna jkollha diżordni fil-personalita’, din ikollha modi riġidita’ kif taħseb u taġixxi. Dawn jaf ikunu ukoll modi illi jwasslugħal aġir li jkun ta’ detriment għall-persuna kif ukoll għal ta’ madwarha. Dan minħabba li persuna b’diżordni fil-personalita’ tagħha ġeneralment ikollha diffikultà biex tirrelata man-nies kif ukoll diffikultà fil-perċezzjonijiet tagħha tan-nies. Allura dan iwassal biex ikun hemm limitazzjonijiet fil-ħajja ta’ kuljum tal-persuna, b’mod partikolari fir-relazzjonijiet u fuq il-post tax-xogħol.

Għalkemm ma jidhirxilli hemm kawża ċara ta’ x’jikkawża id-diżordnijiet fil-personalita’, il-kawża tidher li hija kombinazzjoni ta’ fatturi ġenetici u ta’ esperjenzi tal-persuna: eżempju ta’ dan jista’ jkun esperjenza ta’ abbuż fit-tfulija. Dawn l-esperjenzi jibdew lejn l-aħħar tal-adoloxxenza jew fil-bidu tal-ħajja adulta, u jikkawżaw stress sostanzjali għall-persuna, speċjalment jekk wieħed ma jieħux il-kura meħtieġa.

Is-sintomi jvarjaw skond it-tip ta’ diżordni fil-personalita’, għalkemm wieħed kważi dejjem jista’ jinnota problemi f’dawn l-aspetti:

  • Fil-mod ta’ kif wieħed jaħseb dwaru nnifsu u dwar l-oħrajn
  • Fir-risponsi emozzjonali
  • F’kif il-persuna tirrelata ma’ ħaddieħor
  • Fil-mod ta’ kif wieħed jikkontrolla il-mod ta’ kif jaġixxi

 

Jekk int jew xi ħadd li taf qed tesperjenzaw xi wħud minn dawn is-sintomi, kellem professjonist. Il-professjonisti tagħna qegħdin hawnhekk 24/7 biex jgħinuk.