EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing Therapy particularly helps persons who are suffering from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).  It is based on the concept that symptoms of PTSD result from past disturbing experiences that continue to cause distress because the memory was not adequately dealt with. These unprocessed memories are understood to contain the emotions, thoughts, beliefs and physical sensations that occurred at the time of the event. When the memories are triggered, these stored disturbing elements are experienced and cause the symptoms of PTSD and/or other disorders.   It is a structured therapy that encourages the person to briefly focus on the trauma memory while at the same time

EMDR

Tapplika l-iżjed għal persuni li qed jesperjenzaw sintomi ta’ trawma, fosthom li l-memorja ma tkunx ġiet proċessata sew. Dawn il-memorji jistgħu jinkludu emozzjonijiet, ħsibijiet, u sensazzjonijiet fiżiċi simili ta’ dawk esperjenzati waqt it-trawma.

L-EMDR hija terapija strutturata li tiffoka fuq dawn il-memorji flimkien ma’ eżerċizzji partikolari bil-moviment tal-għajnejn. Dan iwassal għat-tnaqqis ta’ memorji vividi u emozzjonijet assoċjati mat-trawma. L-EDMR tiffoka direttament fuq il-memorja u hija mmirata biex tibdel il-mod ta’ kif il-moħħ iżomm il-memorja. B’hekk, jitnaqqsu u jiġu eliminati s-sintomi problematiċi.