Mental Health Problems

Mental health problems or disorders affect the way one thinks, acts and one’s emotional state. It also affects one’s ability to carry out daily tasks and to have healthy relationships with others.

Problemi ta’ Saħħa Mentali

Problemi jew mard mentali jaffettwaw il-mod ta’ kif wieħed jaħseb, jaġixxi, u anke l-istat emozzjonali tiegħu. Jaffettwaw ukoll l-abbilta’ li wieħed jagħmel l-affarijiet ta’ kuljum u li jibni relazzjonijiet tajbin ma’ ta’ madwaru.