PRWBPD 30032023 Press Release MALTI World Bipolar Day, 2023, inizjattiva tas-Soċjeta Internazzjonali tad-Dizordni Bipolari, dejjem tkun fit-30 ta’ Marzu, jum it-twelid ta’ Vincent Van Gogh, li wara mewtu sabu li kien ibati mid-dizordni bipolari. Il-grupp “Be Positive – Bipolar Self-help,...